Vad innebär det här med att återinvestera i verksamheten och vad innebär det konkret?

Att vara en idéburen verksamhet innebär för oss att vi, förutom att leva upp till alla kvalitetskrav som assistansanordnare, har möjlighet att ha inflytande över vad Kompis ska prioritera i stället för att dela ut vinst till enskilda ägare. När vi frågar våra medlemmar vad vi bör prioritera, kan det se ut så här när vi frågar.

thumbnail

 

Att utbildning och löner är viktiga för våra personliga assistenter är en gemensam uppfattning hos våra medlemmar. Trots att branschen generellt dragit ner på utbildningsinsatser håller vi kvar vid vissa saker som kanske kostar lite mer. Ett exempel på det är våra Assistentträffar som sker en gång per år. Då samlar vi personliga assistenter till en gemensam träff med kollegor från andra assistansteam en hel dag, för fortbildning, erfarenhetsutbyte och gemenskap.

Läger

Vi har sedan 2008 genomfört olika typer av läger och aktiviteter för assistansberättigade. Vi har under årens lopp gjort många roliga saker tillsammans för att skapa en gemenskap i Kompis. De senaste åren har vi varit på Furuboda Folkhögskola utanför Åhus i Skåne.

collage-1001

Assistentträffar

Det här ett återkommande evenemang med inriktning på våra personliga assistenter. Varje höst bjuder vi in alla personliga assistenter till deras egen dag. Vi kallar dagen Assistentträffen. Varje år har vi olika teman där vi bjuder in gästföreläsare och avsluta dagen med middag och underhållning. En mycket uppskattad dag tycker både personliga assistenter, och våra kunder som ser att det tillför glädje och gemenskap alla som deltar.

ff0f02ec-0000-459d-8d37-932eb7014e31

Jubileum

För oss är det viktigt att få dela våra framgångar och det passar särskilt bra när Kompis Assistans ”fyller år”. Den senast gången som vi genomförde ett jubileum var när vi samlade 200 personer för att fira vårt 25 års jubileum. Assistansberättigade, deras anhöriga, personliga assistenter, medlemmar och tjänstemän deltog. Vi fick tillsammans uppleva massor av olika aktiviteter, föreläsningar och underhållning av Linda Bengtzing. Vilken dag att minnas!

webbKompis_Assistans_Dalarna_Digital_-27