Trygghetsgarantin – Ett medlemsinitiativ

En av våra medlemmar, som också är förälder till ett barn med behov av personlig assistans, hamnade på sjukhus. Då öppnades våra ögon för en bister verklighet.

Om sjukhusvistelsen blir lång, riskerar hans vuxna barn att bli utan assistenter! Det blev tal om att varsla assistenter redan efter en vecka. Hur kommer det att gå för hans personliga assistenter, blir dom av med jobbet nu efter 18 år? Finns det några assistenter kvar när han ska åka hem från sjukhuset? Frågorna var fler än svaren.

Det här var startskottet på en idé om det skulle kunna göra det tryggare för assistenterna, men också för hans son. Tillsammans med fler andra medlemmar började en idé ta form. Eftersom föreningen inte delar ut någon vinst och alltid återinvesterar i verksamheten, så kunde det här vara en utmärkt idé att använda pengarna till. En slags garanti eller trygghet som skulle göra tillvaron enklare att hantera.

Genom att vara medlem i Kompis Assistans hade han tillsammans med flera andra medlemmar möjlighet att lämna ett förslag till styrelsen. Det var lika enkelt som bra. Kompis ska stå för alla kostnader, för de som har behov, av personliga assistenter i två månader längre än Försäkringskassan eller kommunen. Det här förslaget gick igenom med bred majoritet, föreningen har ekonomi att hantera kostnaderna och förståelse för att det blir en trygghet för både för kunder och personliga assistenter.

Hur gick det den där gången på sjukhuset? Som tur var blev det inte så lång tid på sjukhuset och allt gick bra. Om det skulle hända igen, så finns det nu en större trygghet.