Personlig assistans - så funkar det

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få personlig assistans om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov. För att få personlig assistans behöver du vara yngre än 65 år. Syftet med assistansen är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill. Din funktionsnedsättning ska finnas under en längre tid för att du ska kunna få personlig assistans. Personlig assistans är en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans innebär att ett antal personer hjälper dig med sådant som du inte kan göra själv. Assistenterna hjälper dig med det som kallas grundläggande behov. Det kan vara att du behöver hjälp med att tvätta dig, äta, klä av dig och klä på dig, andas och gå på toaletten. Till grundläggande behov räknas också att kunna kommunicera med andra och att få hjälp med sondmatning.

Du kan även ha rätt till personlig assistans för andra personliga behov i vardagen om du behöver hjälp med de grundläggande behoven. Det kan till exempel vara att ta hand om ditt hem, förflytta dig eller att delta i olika aktiviteter.

Både vuxna och barn kan få personlig assistans

Assistansen ska vara utformad efter dig och det du behöver. Du ska själv får välja vem som ska vara din assistent och hur stödet ska se ut, så långt som det är möjligt.

Juridiskt ombud

Att ansöka om assistans eller få en omprövning av assistans kan vara komplicerat och vad är det egentligen vad som gäller; Vi vet och erbjuder dig utan kostnad juridiskt ombud när du väljer oss som assistansanordnare.

Rådgivning

Har du frågor om personlig assistans, kontakta oss för kostnadsfri rådgivning. Vi kan så mycket mer än bara personlig assistans.  

Livet för anhöriga med barn och unga som beviljats personlig assistans, förklarat på 2 minuter

Att förklara för andra hur livet med personlig assistans ser ut kan ibland vara svårt, då kanske den här korta filmen kan få din familj, vänner och bekanta att få en förståelse för att det är många människor och funktioner inblandade för att göra det möjligt att leva som andra. 

Vår assistans bygger på fyra grundprinciper för hur vi ska utföra din assistans:

  • Självbestämmande
  • Valfrihet
  • Integritet
  • Delaktighet