Vi är en medlemsägd förening

Kompis Assistans började 1995 med några familjer i Dalarna vars barn var i behov av personlig assistans. I stället för att låta kommunen eller ett företag bedriva assistansverksamhet, gick vi ihop för att tillsammans kunna skapa den assistans vi vill ge. Detta skedde i form av en ekonomisk förening som drivs utan vinstutdelning.  

Professionell personlig assistans

Vi ger professionell personlig assistans enligt myndigheters riktlinjer och bestämmelser till de som har beviljats sådant stöd.  Dessutom ger vi en gemenskap som stärker i den svåra situation som assistansberättigade och dess anhöriga befinner sig i. I den gemenskapen finns det goda råd som ofta ligger utanför den renodlade assistansen - men för många är dessa råd avgörande i svåra situationer.

Återinvesterad vinst

Som förening återinvesterar vi vinsten i verksamheten - för de assistansberättigades, deras anhörigas och våra assistenters bästa. 

Vår expertis

Vår expertis kommer från våra egna erfarenheter och kontrolleras externt så att vi minst uppfyller och helst överträffar de föreskrifter som har satts av lagstiftare och myndigheter. Utöver detta är vi med och driver intressepolitiska frågor för just dessa lagstiftare och myndigheter. Men för många är vi främst en gemenskap. För assistansberättigade. För de anhöriga. Och för våra assistenter.

Tillsammans får vi dagen att fungera.

VÅRA MEDLEMMAR

Våra kunder är även våra medlemmar. Som förening erbjuder vi kunder eller företrädare att bli medlemmar. Det är en möjlighet för den som är intresserad att påverka föreningens utveckling. Det är också möjligt att vara kund, utan att vara medlem. Ta gärna del av våra stadgar för att bilda dig en uppfattning om vår fina förening.

Här kan du se våra stadgar (PDF).