Vanliga frågor om assistans

Det är inte ovanligt att det uppstår olika typer av dilemmafrågor som kan vara lite kluriga, här ser du några exempel.

Om du vill veta mer om hur man kan arbeta med dilemmafrågor så rekommenderar vi att du tittar på denna arbetsmiljöutbildning för personliga assistenter och chefer inom personlig assistans. Några av våra dilemmafrågor är hämtade från denna utbildning.

Här hittar du utbildningen.