Ansök om personlig assistans

De senaste åren har allt färre beviljats personlig assistans. Är du kund hos oss eller vill bli kund hos oss, hjälper vi dig från början till slut. Vi har lång erfarenhet och rätt juridisk kompetens för att hjälpa dig genom hela processen, för att du ska få det du har rätt till.

Du ansöker om personlig assistans antingen hos din kommun eller hos Försäkringskassan med vår hjälp.

Ansök om personlig assistans hos kommunen

Du ansöker hos kommunen om du eller ditt barn behöver hjälp med de grundläggande behoven i mindre än 20 timmar i veckan. Kontakta oss för att få veta mer. 

Ansökan om personlig assistans hos Försäkringskassan

Du ansöker hos Försäkringskassan om du eller ditt barn behöver assistans med de grundläggande behoven i mer än 20 timmar i veckan. Då kan du få assistansersättning från Försäkringskassan. Det står i en lag som heter socialförsäkringsbalken.

Kommunen kan också själv anmäla till Försäkringskassan om någon har behov av assistansersättning i mer än 20 timmar i veckan.

Assistansersättningen är de pengar som ska betala lönen för en personlig assistent. Med assistansersättningen kan du själv välja om den personliga assistenten ska anställas genom kommunen, ett privat företag, ett kooperativ eller av dig själv.

Kompis Assistans är ett kooperativ som alltid återinvesterar vinsten i verksamheten.

Ansök innan du har fyllt 65 år

Du måste ansöka om personlig assistans senast dagen innan du fyller 65 år.

Du som har fått assistans får behålla den även efter att du har fyllt 65 år, om du inte bor i en gruppbostad, vårdas på sjukhus eller liknande.

Du som är över 65 år och inte har rätt till personlig assistans kan i stället få stöd genom äldreomsorg i din kommun.

Hur görs bedömningen?

När du har ansökt om personlig assistans eller assistansersättning ska handläggaren hos kommunen eller Försäkringskassan utreda om du har rätt till assistansen.

Om utredningen visar att du har rätt till personlig assistans undersöker handläggaren hur många timmar du eller barnet behöver hjälp med de grundläggande behoven. Du får berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Närstående kan vara med och berätta om det behövs. Som stöd behöver handläggaren också intyg från till exempel din läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped. – Vår erfarna jurist hjälper till med allt.

Om du inte är nöjd med beslutet

Du kan överklaga om du inte är nöjd med beslutet från kommunen eller Försäkringskassan. Vår jurist gör det naturligtvis åt dig.

Du börjar med att begära att beslutet ska omprövas av den myndighet som fattade beslutet, antingen kommunen eller Försäkringskassan. Beskriv varför du tycker att beslutet är felaktigt. Handläggaren kan hjälpa dig att formulera överklagan. Din överklagan måste vara inskickad senast tre veckor efter att du har fått beslutet.

Om kommunen eller Försäkringskassan inte ändrar sitt beslut skickar de din överklagan vidare till Förvaltningsrätten, som är en domstol.