Frågor och svar

Här svarar vi på frågor om assistans, vad du som assistansberättigad har rätt till, vilka bestämmelser som gäller och mer. Undrar du något annat? Ta kontakt med oss här.

Vem har rätt till insatsen personlig assistans?

Den som tillhör någon personkrets har rätt till personlig assistans om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt.

Vad innebär personkrets?

För att en person ska kunna få stöd enligt LSS eller assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken måste personen uppfylla vissa kriterier. Personer som omfattas av lagen delas in i tre så kallade personkretsar med olika bedömningsgrunder.

Personkrets 1

Omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Första personkretsen är diagnosbaserad. Utvecklingsstörning innebär en intellektuell funktionsnedsättning som beroende på grad och miljö utgör ett handikapp och uppstod innan den enskilde fyllt 16 år.

Personkrets 2

Omfattar personer som fått ett betydande eller bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

Personkrets 3

Omfattar personer som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Jag har hört att man inte får ha personlig assistans på sjukhus, stämmer det?

När assistansberättigade vårdas på sjukhus är huvudregeln att det inte utgår någon assistansersättning. Ersättning vid kortare sjukhusvistelse kan dock beviljas om det finns särskilda skäl, upp till 4 veckor. När det handlar om barn ska det bedömas om hjälpbehovet under en sjukhusvistelse faller under normalt föräldraansvar. Det kan bli betydande konsekvenser för den enskilde att inte beviljas assistansersättning vid sjukhusvistelse. Om det inträffar är du i trygga händer med oss.

Kompis har en Trygghetsgaranti. Det innebär att vi utför personlig assistans på sjukhus två månader längre än det såväl Försäkringskassan som kommunen beviljar när det finns behov. Vid sjukhusvistelse tar vi ansvar för att ansöka om tillfälligt utökad assistans från kommunen

Vad menas med grundläggande behov?  

I lagstiftningen görs en skillnad mellan grundläggande behov och övriga behov. Grundläggande behov är: Andning, personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning.

Det är inte all hjälp med dessa behov som anses som grundläggande behov, utan t.ex. när det gäller personlig hygien, måltider och på- och avklädning brukar enbart integritetskänslig och handgriplig hjälp räknas, resten räknas som övrigt behov.
T.ex. vad gäller måltider anses bara hjälpen att föra mat och dryck till munnen som ett grundläggande behov och annan hjälp, såsom hjälp att lägga upp mat och dela maten anses vara ett övrigt behov.

Hur lång tid tar det innan jag får beslutet?

Vanligtvis tar det ca 3-4 månader från det att Försäkringskassan/kommunen får in ansökan till dess att beslut har fattats då just assistansärenden är väldigt omfattande och att en stor utredning behöver göras. I vissa fall kan det gå snabbare i andra ta längre tid beroende på hur omfattande utredning som behöver göras och om det behövs kompletteringar i form av tex. medicinska intyg

Vad menas med föräldraansvar?

Det är det ansvar som alla föräldrar har för sina barn. Föräldraansvaret avtar med barnets ålder. Även mycket små barn kan få personlig assistans. Då har Försäkringskassans handläggare först bedömts barnet behov och sedan räknat bort de timmar som anses vara normalt föräldraansvar för den åldern.

Hur ska man tänka om de har räknat bort tid för föräldraansvar?

Du har inte större ansvar och skyldigheter för barn med funktionsnedsättning. En jämförelse ska alltså göras med vad ett barn utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder normalt klarar av. Däremot finns några undantag från regeln om föräldraansvar. Tid får nämligen inte dras bort på grund av föräldraansvar om hjälpbehovet avser:

  • Andning
  • Åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges
  • Måltider i form av sondmatning, eller
  • Åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med sådana måltider

Det här var ett antal frågor som är vanliga, har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.