Juridisk hjälp

De senaste åren har allt färre beviljats personlig assistans. Är du kund hos oss eller vill bli kund hos oss, hjälper vi dig från början till slut. Vi har lång erfarenhet och rätt juridisk kompetens för att hjälpa dig genom hela processen, för att du ska få det du har rätt till.

Så går processen till

  1. Vi hjälper till att upprätta ansökan
  2. Vi är med dig under hela ansökningstiden
  3. Vi hjälper dig med överklagan om behov finns

Hos oss får alla kunder tillgång till ett juridiskt ombud med lång och praktisk erfarenhet av personlig assistans. Dessutom får du även tillgång till advokat, utan kostnad för dig som kund. Exempelvis vid ansökan eller vid omprövning av assistans.

Kunskap om lagar

Lagar, förordningar och domstolsprövningar gör att det är viktigt att vara insatt och kunnig för att bli beviljad assistans. Det som gick igår funkar inte alltid idag.

Visste du att personlig assistans infördes 1995 och redan första året ifrågasattes reformen? Fram till idag har det förekommit strax under 100 olika utredningar, rapporter, lagändringar och ställningstagande från regeringen, olika myndigheter och domstolar!

Kontakta oss

Vi svarar gärna på eventuella frågor. Hör av dig till oss.