• Vi gör det möjligt att leva som andra

Personlig assistans hos Kompis

Så här arbetar vi för att du ska få den bästa möjliga assistansen

Hos Kompis finns din assistentgrupp och kund- och personalansvarig alltid nära dig och bildar en stabil grund för att få din vardag att fungera. Det är kund- och personalansvarig som ansvarar för att assistenter med rätt kompetens alltid arbetar hos dig. Alla våra kund- och personalansvariga utbildas i våra värdegrunder och arbetar medvetet för att vår ryggrad (SVID) och vårt hjärta (Kompisandan) bibehålls och genomsyrar assistansen. SVID ska finnas med både i hur assistenterna arbetar i din vardag och i hur Kompis gör dig delaktig i verksamheten som kund. Detta gäller självklart också om du väljer att själv vara arbetsledare för ditt assistentteam.

svidpussel_liten

Exempel från SVID, vår värdegrund:

Valfrihet – Varje assistansberättigad har rätt till valfrihet och inflytande. Om den assistansberättigade företräder sig själv är det denne vi kommunicerar med i utformning och uppföljning av assistansen. Om den assistansberättigade inte företräder sig själv, skapar vi goda och nära relationer till företrädare och andra relevanta personer kring henne eller honom. Därigenom ger vi den assistansberättigade den bästa förutsättningen för eget inflytande och valfrihet.

Detta säkerställer att du om assistansberättigad och/eller anhörig/företrädare har insyn och inflytande över vem som ska arbeta hos   dig och på vilket sätt. Läser mer om vår värdegrund.

Hos oss är det viktigt att våra assistenter blir en aktiv del i arbetet med den assistansberättigades genomförandeplan. Regelbundna arbetsplatsträffar är självklara och årligen genomförs planeringsdagar i teamet. Våra assistenter förväntas delta i utvecklingen av det dagliga arbetet och möjliggöra för den assistansberättgade att leva ett liv som alla andra. I varje team arbetar vi med genomförandeplanen, som ett levande dokument och med utgångspunkt från vad Kompis värdegrund innebär specifikt för dig som assistansberättigad. Detta gör vi för att säkerställa att värdegrunden finns med hela vägen ut i assistentens arbete.

Våra assistenter får en bra grundutbildning och goda arbetsvillkor med kollektivavtal som reglerar deras anställning. Med strävan att vara Sveriges tryggaste arbetsgivare sätter vi stor vikt vid kompetensutveckling och att ge de bästa förutsättningarna för att ge våra anställda en trygghet i sin assistentroll. Vi tillämpar självklart friskvård och förebyggande arbetsmiljöåtgärder för våra anställda. Vi genomför ett ständigt pågående arbete för att ge våra assistenter en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö. När vi ser ett behov så görs en handlingsplan för att säkerställa en bra arbetsmiljö.

Vår organisation

Hos oss finns den assistansberättigade i centrum. Närmast honom/henne finns de personliga assistenterna och arbetsledaren/kund- och personalansvarig. En regional verksamhetsledare finns som nära stöd till arbetsledarna. På vår centrala administration finns ekonomi- och löneavdelning.

Introduktion och kompetensutveckling

Våra assistenter får alltid en grundligt genomarbetad introduktion. Introduktionen genomförs i nära dialog med den som utsetts att ansvara för den.

Våra anställda får möjlighet att utvecklas kontinuerligt i sin yrkesroll. Vi ser kompetensutveckling som en förutsättning för att kunna genomföra ett bra arbete. Hos oss får assistenterna utbildning i grunderna i vår värdegrund, LSS, HLR, brandskydd och erbjuds olika temautbildningar, t ex i kommunikation och taktil massage. Vi ser det som en självklarhet att våra assistansberättigade ska få ett bemötande som bottnar i vår värdegrund. (länk)

Trivsel och arbetsmiljö

Vi arbetar förebyggande och en nära dialog mellan arbetsledare och assistent är en förutsättning för att i tid kunna se om något inte fungerar i arbetsmiljön.  Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och genomför bland annat årliga undersökningar av arbetsmiljön. Upptäcker vi att handledning eller kontakt med ergonom behövs så ser vi till att ett samarbete sätts igång. Vi tror nämligen att det finns ett samband mellan assistenternas arbetsmiljö och trivsel och det arbete de utför hos dig. Assistenterna erbjuds kontinuerliga medarbetarsamtal och har då möjlighet att påverka sin kompetens- och löneutveckling.

Vi tillämpar friskvård som en förebyggande arbetsmiljöåtgärd och subventionerar friskvårdsaktiviteter enligt skatteverkets regler.

En gång per år genomför vi en uppskattad och givande assistentträff. Assistenterna får då träffa sina kollegor under en utbildningsdag.

pussel_tre_3