• Vi gör det möjligt att leva som andra

Camilla Bergsten

Camilla Bergsten

Ekonomiassistent

Jag har varit anställd på Kompis sedan januari 2012. Jag administrerar kundfakturor, leverantörsfakturor och ADM-fakturor samt hanterar in- och utbetalningar. Jag sköter den löpande bokföringen och gör kontoavstämningar. Jag bevakar att vi får rätt assistansersättning från Försäkringskassan och ansöker om ersättning för sjuklönekostnader till kommunerna. Jag svarar naturligtvis också på diverse ekonomifrågor som dyker upp i verksamheten.

Kontakta mig