• Vi gör det möjligt att leva som andra

Vår mission och vision

Mission – Därför finns vi

Vi gör det möjligt att leva som andra.

Kompis verkar för att personer med behov av omsorg till följd av funktionsnedsättning, ska kunna delta och utvecklas i samhället utifrån sin egen förmåga och vilja. Detta gör vi genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster och service som motsvarar de behov som efterfrågas.

Vision – Hit är vi på väg

Det tryggaste valet – nu och i framtiden.

Att vara det tryggaste valet innebär att du som är assistansberättigad och dina anhöriga, alltid kan vara trygga med att vi vet hur viktigt det är med en fungerande vardag. Detta gör sin tur det möjligt för dig att få utvecklas och göra det du vill, utifrån din egen förmåga och möjlighet. Vi vet vad vi pratar om, för tillsammans är vi många som befinner oss i en liknande livssituation som du. Att vi dessutom väljer att återinvestera alla överskott i verksamheten för att utveckla bättre assistans, innebär för oss att vara det tryggaste valet – nu och i framtiden.

pussel_tre_3