• Vi gör det möjligt att leva som andra

Ekonomiavdelning

Birgitta Hansson

Ekonomichef

Som ekonomichef på Kompis ansvarar jag för våra ekonomisystem, redovisning, budget, uppföljning och årsbokslut och är också ett stöd till Kompis ledningsfunktioner. Jag har alltid jobbat med ekonomi och har många års erfarenhet från både den privata och offentlig sidan.

Kontakta mig


Camilla Bergsten

Ekonomiassistent

Jag har varit anställd på Kompis sedan januari 2012. Jag administrerar kundfakturor, leverantörsfakturor och ADM-fakturor samt hanterar in- och utbetalningar. Jag sköter den löpande bokföringen och gör kontoavstämningar. Jag bevakar att vi får rätt assistansersättning från Försäkringskassan och ansöker om ersättning för sjuklönekostnader till kommunerna. Jag svarar naturligtvis också på diverse ekonomifrågor som dyker upp i verksamheten.

Kontakta mig


Maria Karlsson

Ekonomiassistent

Jag anställdes på Kompis i april 2016 och har innan dess jobbat 30 år som ekonomiassistent på ett tryckeri i Falun. Jag administrerar kundfakturor, leverantörsfakturor och ADM-fakturor samt hanterar in- och utbetalningar. Jag sköter den löpande bokföringen och gör kontoavstämningar. Jag bevakar att vi får rätt assistansersättning från Försäkringskassan och ansöker om ersättning för sjuklönekostnader till kommunerna. Jag svarar naturligtvis också på diverse ekonomifrågor som dyker upp i verksamheten.

Kontakta mig