• Vi gör det möjligt att leva som andra

Maria Karlsson

Maria Karlsson

Ekonomiassistent

Jag anställdes på Kompis i april 2016 och har innan dess jobbat 30 år som ekonomiassistent på ett tryckeri i Falun. Jag administrerar kundfakturor, leverantörsfakturor och ADM-fakturor samt hanterar in- och utbetalningar. Jag sköter den löpande bokföringen och gör kontoavstämningar. Jag bevakar att vi får rätt assistansersättning från Försäkringskassan och ansöker om ersättning för sjuklönekostnader till kommunerna. Jag svarar naturligtvis också på diverse ekonomifrågor som dyker upp i verksamheten.

Kontakta mig