• Vi gör det möjligt att leva som andra

Våra värderingar

svidpussel_liten

SVID är ryggraden i vår assistansverksamhet

Självbestämmande – Varje människa är i unik. Vi anser att det är nödvändigt att möta varje assistansberättigad utifrån hans/hennes unika behov, önskemål och preferenser.

Valfrihet – Varje assistansberättigad har rätt till valfrihet och inflytande. Om du som är assistansberättigade företräder dig själv är det dig vi kommunicerar med i utformning och uppföljning av assistansen. Om den assistansberättigade inte företräder sig själv, skapar vi goda och nära relationer till företrädare och andra relevanta personer kring henne eller honom. Därigenom ger vi dig, som är assistansberättigad, den bästa förutsättningen för eget inflytande och valfrihet.

Integritet – Vi respekterar den personliga sfären kring dig som är assistansberättigad och tar hänsyn till dina värderingar och önskemål. För oss ska hänsynen till din personliga integritet ständigt vara närvarande och genomsyra alla våra aktiviteter,  till exempel då vi arbetar med social dokumentation, hanterar avvikelser i assistansen och din genomförandeplan.

Delaktighet – Du som är assistansberättigad ska ges största möjliga inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Detta gör vi genom att möta dig utifrån din egen förmåga, vilja och sätt att kommunicera.

sandra_podd1

Sandra kommunicerar med arbetsledaren för sitt eget team via sin PODD-karta och med stöd av sin assistent.

Kompisandan är vårt hjärtakompisandan_hjarta

Vår verksamhet grundades av en grupp föräldrar som gick samman, som just kompisar, för att tillsammans säkra en bra framtida assistans för sina barn. Idag är vi stolta över att vi blivit så många kompisar som tillsammans är Kompis Assistans. Tillsammans har vi mer än två tusen års samlad erfarenhet av personlig assistans.

Det vi kallar ”kompisandan” är hjärtat i Kompis Assistans. Den är ett resultat av det sätt på vilket medlemmarna i Kompis har byggt verksamheten genom åren. Kompisandan står för trygghet, som skapas genom ömsesidig förståelse, gott bemötande och gemenskap.

Förståelse är grundläggande. Kompisandan bygger på en förståelse för de assistansberättigades och företrädarnas vardag. Förståelsen är grundad i ägarnas egen erfarenhet. Vi vet vad vi pratar om, för vi befinner oss alla i samma livssituation.

När vi förstår kan vi ge ett bra bemötande. Samtidigt är varje situation unik. Vi är lika – men ändå olika och alla har samma värde. Vi måste därför bemöta varandra med empati, lyhördhet och respekt för att alla har olika behov. Vi strävar efter närhet och ett personligt bemötande.

Ett gemenskapande förhållningssätt bevarar och utvecklar förståelsen. Vi arbetar kontinuerligt för att alla inom Kompis ska uppleva en känsla av gemenskap. Vi stöttar varandra ömsesidigt genom att dela erfarenheter. Fysiska möten, centrala såväl som regionala, är en viktig del i detta arbete.

Kompisandan är grunden för Kompis verksamhet, en assistans av hög kvalitet samt ägarnas och de anställdas trivsel. Det är därför centralt att säkerställa att Kompisandan bevaras och utvecklas. Alla i Kompis ska förstå vad Kompisandan innebär och aktivt medverka till att den upprätthålls. Det är viktigt att nya ägare och nya anställda delar den värdegrund som Kompis står för.

pussel_tre_3