• Vi gör det möjligt att leva som andra

Sommarläger på Furuboda

 

Varje sommar arrangerar Kompis en samverkanskurs med lägerkänsla i samarbete med Furuboda Folkhögskola.

Kursen vänder sig till assistansberättigade som är 14 år eller äldre.

Kursens övergripande syfte är att öka deltagarnas självständighet. För att vara självständig måste man kunna kommunicera sina önskemål och under kursen kommer olika former av kommunikation vara centrala. Under kursen arbetar vi även med deltagarnas fritid i syfte att öka möjligheten att göra aktiva val. Genom dessa olika delar ökar den enskildes möjligheter att vara delaktig i samhället och det som sker, men även att göra aktiva val i sin vardag. Då deltagarna har olika former av funktionsnedsättningar kan sättet kursens olika områden hanteras variera.

Så här kan en dag se ut på lägret:

08:00-09:30 Frukostbuffé i matsalen
09:30-12:00 Musik utifrån mina förutsättningar (grupp 1). Deltagarna får prova
olika pedagogiska program och hjälpmedel för att kunna skriva och
kommunicera och därefter arbeta aktivt med dessa.
Vad tycker jag är meningsfullt att göra? (grupp 2). Deltagarna får
prova olika anpassade fritidsaktiviteter med syfte att hitta någon
meningsfull aktivitet som deltagaren kan fortsätta med när vistelsen
på Furuboda är över.
12:00-14:00 Lunchbuffe i matsalen
14:00-17:00 Ateljén är bokad för möjligheter till olika typer av skapande.
Möjlighet att åka med vår flotte på Helge å.
17:00-18:00 Kvällsmat i matsalen
20:30 Kvällsfika

pussel_tre_3