• Vi gör det möjligt att leva som andra

Vi är en medlemsägd förening

Kompis Assistans Ekonomisk Förening bildades utifrån ett behov av personlig assistans med fokus på god kvalité, insyn och möjlighet för den assistansberättigade och de som finns i hennes/hans närhet att påverka hur assistansen skulle utformas.

Att leva med assistans i sin vardag kan vara en utmaning även för dem som finns i den assistansberättigades närhet. Det gäller att hitta en balans i vardagen då hemmet också blir en arbetsplats.

medlem20

Som anhörig och medlem får du ett värdefullt kontaktnät där du har unika möjligheter att utbyta erfarenheter med människor i liknande livssituationer, som drivs av starka idelogiska värderingar om alla människors lika värde och har mycket erfarenhet att dela med sig av när det gäller livet med personlig assistans.

I vår förening kan nära anhöriga till assistansberättigade bli medlemmar, vilket ger möjlighet att påverka och få inflytande över hur verksamheten ska bedrivas och utvecklas i den riktning som ger den bästa kvalitén, också för assistansberättigade som inte kan företräda sig själva.

Vi bedriver hela vår verksamhet utan enskilda vinstintressen och är stolta över att vara unika, det skiljer oss från de flesta.

pussel_tre_3