• Vi gör det möjligt att leva som andra

Medvind Tidrapportering

Kompis Assistans använder Medvind Tidrapportering
för registrering av all arbetstid.

Våra assistenter rapporterar den tid de arbetat via mobil eller
dator och godkänner sedan tiden med hjälp av mobilt Bank-id.

Våra arbetsledare och kund- och personansvariga attesterar tiderna och sammanställer sedan försäkringskasseräkning i slutet av månaden.

Du når vårt tidredovisningssystem via följande länk>>

Webbadress för mobil: https://kompisassistans.cloud.medvind.it/MvWeb