• Vi gör det möjligt att leva som andra

Styrelse

Styrelsens uppgifter och arbete i Kompis Assistans regleras av stadgar, ägardirektiv samt aktiebolagslagen alternativt lagen om ekonomisk förening.

För sitt arbete har styrelsen fastställt föreliggande arbetsordning som skall gälla såsom obligatorisk för styrelsens arbete och denna revideras genom styrelsens beslut

Om du vill komma i kontakt med Föreningens styrelse så kan du skicka e-post eller ringa dem:

Ordförande Maria Rydén e-post: MRn@beijerref.com tel:073-429 25 65

Vice ordförande Ulf Hånell e-post: ulf.hanell@telia.com tel:070-519 17 60

Ledamot Peter Sjöbom e-post: petersjobom64@gmail.com tel:070-690 89 10

Ledamot Ruben Lundholm e-post: ruben.lundholm@kompisassistans.se tel:070-365 87 62

Ledamot Linnea Mothander, e-post:linnea.mothander@kompisassistans.se, tel:070-190 54 95

Ledamot Karin Edblom, e-post: karin.edblom@kompisassistans.se
tel:070-521 67 06

Ledamot Anders Nilsson, e-post:anders.nilsson@kompisassistans.se, tel: 0702-89 21 26