• Vi gör det möjligt att leva som andra

Ledningsgrupp

Mitt uppdrag är att leda Kompis framåt i vår strävan att bli det tryggaste valet. Att jobba i en idéburen verksamhet stämmer helt överens med mina egna värderingar. Min yngsta son har personlig assistans dygnet runt. Jag verkar inom området assistans sedan mer än femton år och är VD i Kompis sedan 2007. Är sedan flera år engagerad i att värna assistansen genom olika branschorganisationer. Mycket av min tid ägnas åt att utveckla Kompis till att leva upp till vår vision, det tryggaste valet nu och i framtiden.

Kontakta mig


Som HR-ansvarig är mitt uppdrag att skapa förutsättningar och stöd för att driva och utveckla vår verksamhet.
Jag har lång erfarenhet av arbete som HR-ansvarig inom området personlig assistans.

Kontakta mig


Birgitta Hansson

Ekonomichef

Som ekonomichef på Kompis ansvarar jag för våra ekonomisystem, redovisning, budget, uppföljning och årsbokslut och är också ett stöd till Kompis ledningsfunktioner. Jag har alltid jobbat med ekonomi och har många års erfarenhet från både den privata och offentlig sidan.

Kontakta mig