• Vi gör det möjligt att leva som andra

Faktureringsadress

Med start 2019-04-01 har Kompis Assistans ny faktureringsadress:

Fakturor till Kompis Assistans Ekonomiska Förening, organisationsnummer: 769600-8338

Fakturor för inköp som görs till arbetsplatser och kostnadsställen inom Kompis Assistans ska vara märkta med arbetsplatsnr/kostnadsställenr som fakturareferens.

Pappersfakturor:
Kompis Assistans Ekonomisk Förening
Fack 2586
FE 2044
751 75 UPPSALA

PDF-fakturor:
e-post: efakt.kompisassistans@devo.se

E-fakturor:
Kontakta Camilla Bergsten, camilla.bergsten@kompisassistans.se, tel 010-22 81 414 eller Maria Karlsson, maria.e.karlsson@kompisassistans.se, tel 010-22 81 415.