• Vi gör det möjligt att leva som andra

HR-avdelning

Vi finns här och svarar på frågor inom personalområdet. Vi skriver olika intyg och avtal, svarar på frågor om löner och inkomster och mycket mera!

Som HR-ansvarig är mitt uppdrag att skapa förutsättningar och stöd för att driva och utveckla vår verksamhet.
Jag har lång erfarenhet av arbete som HR-ansvarig inom området personlig assistans.

Kontakta mig


Carina Börs

HR-assistent

Jag är behjälplig i frågor som rör schemaläggning samt vårt tidrapporteringssystem Medvind. Jag svarar på allehanda sakfrågor inom personalområdet och avtalsområdet personlig assistans.

Kontakta mig


Jimmy Persson

HR-partner

Jag ansvarar i min roll som HR-partner för processer inom kompetensförsörjningen samt som systemansvarig i rekryteringssystemet Teamtailor.

Kontakta mig


Inger Lundström

Löneadministratör

Jag svarar på frågor gällande din lönespecifikation och skriver arbetsgivar- och andra intyg. Jag ger också information om komptid, semesterdagar och inkomstuppgifter.

Kontakta mig


Elisabet Block

Löneadministratör

Jag svarar på frågor gällande din lönespecifikation och skriver arbetsgivar- och andra intyg. Jag ger också information om komptid, semesterdagar och inkomstuppgifter.

Kontakta mig