• Vi gör det möjligt att leva som andra

Att leva nära assistansen

Att leva med assistans i sin vardag kan vara en utmaning även för dem som finns i den assistansberättigades närhet. Det gäller att hitta en balans i vardagen då hemmet också blir en arbetsplats.

Som anhörig och medlem får du ett värdefullt kontaktnät där du har unika möjligheter att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.