• Vi gör det möjligt att leva som andra

Arbeta hos oss

Harstrom_grupp_smal

Våra assistenter är verksamhetens viktigaste resurser!
Som personlig assistent hos Kompis är du det viktigaste verktyget i vår verksamhet och du har ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Ditt arbete innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov.

Att arbeta som personlig assistent innebär att du ger det individuella stödet som din assistansberättigade behöver i livets alla situationer. Ditt arbete är där brukaren befinner sig. Det kan exempelvis vara i hemmet, skolan, dagliga verksamheten, sommarstugan eller på utlandssemester. Det stöd som du ger utgår från den enskilda personens behov. Det kan vara stöd i att genomföra vardagliga rutiner som att äta, klä sig och förflytta sig. Du kan också behöva vara ett stöd för den assistansberättigade  när det gäller kommunikation, förmåga att orientera sig och minnas.

 

Genomförandeplan och värdegrundsarbete
Hos oss är det viktigt att du blir en aktiv del i arbetet med den assistansberättigades genomförandeplan. Regelbundna arbetsplatsträffar är självklara och årligen genomförs planeringsdagar i teamet. Tillsammans med dina medarbetare har du goda möjligheter att utveckla det dagliga arbetet och möjliggöra för den assistansberättigade att leva ett liv som alla andra. I varje team arbetar vi med genomförandeplanen med utgångspunkt från vad Kompis värdegrund innebär specifikt för den assistansberättigade för att säkerställa att värdegrunden finns med hela vägen ut i ditt arbete. Du är med från ”ax till limpa” och ditt engagemang är viktigt hela vägen, från arbetsplatsmötet med dina kollegor till det aktiva assistansarbetet.

Din introduktion och kompetensutveckling
För att du ska kunna komma in tryggt och säkert i ditt arbete hos din assistansberättigade får du alltid en grundligt genomarbetad introduktion. Introduktionen genomförs i nära dialog med den som utsetts att ansvara för den.

Som anställd hos oss får du möjlighet att utvecklas kontinuerligt i din yrkesroll. Vi ser kompetensutveckling som en förutsättning för att kunna genomföra ett bra arbete. Hos oss får du utbildning i grunderna i vår värdegrund, LSS, HLR, brandskydd och du erbjuds olika temautbildningar, t ex i kommunikation och taktil massage.

 

Trivsel och arbetsmiljö
Din trivsel är viktig för oss. Vi arbetar förebyggande och en nära dialog mellan arbetsledare och assistent är en förutsättning för att i tid kunna se om något inte fungerar i din arbetsmiljö.  Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och genomför bland annat årliga undersökningar av arbetsmiljön. Upptäcker vi att handledning eller kontakt med ergonom behövs så ser vi till att ett samarbete sätts igång. Du blir erbjuden kontinuerliga medarbetarsamtal och du ges då möjlighet att påverka din kompetens- och löneutveckling.

Kompis som organisation kännetecknas av stort fokus på livsstil och hälsa genom att uppmuntra till ökad kunskap och engagemang när det gäller livsstilsfrågor som t ex kost och motion, stress i privat- och arbetsliv. Vi tillämpar friskvård som en förebyggande arbetsmiljöåtgärd och subventionerar friskvårdsaktiviteter enligt skatteverkets regler.

En gång per år genomför vi en uppskattad och givande assistentträff. Du får då träffa kollegorna i din region under en utbildningsdag.

 

Vi erbjuder en trygg anställning
Du kan känna dig trygg i att arbeta med oss. Vi har kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetarförbundet som reglerar förhållandena kring din anställning t ex arbetstid, kompensation för övertid, jour och arbete på obekväm arbetstid och resor. Avtalet reglerar även sjuklön, semester och annan ledighet. Lönerevision har vi varje år utifrån de riktlinjer avtalet ger.Självklart är du försäkrad genom oss, vi har pensionsförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, avtalsgrupplivförsäkring, avgångsbidragsförsäkring och avtalsgruppsjukförsäkring för våra anställda. Utöver det som står i avtalet följer vi de lagar och förordningar som finns för arbetsmarknaden som arbetstidslagen och arbetsmiljölagen.

Vill du arbeta hos oss? Se våra lediga tjänster eller lämna en intresseanmälan här!

pussel_tre_3