• Vi gör det möjligt att leva som andra

ACA – en del av Kompis Assistans

ACA-en-del-av-kompis-assistans-kvadratisk

Kompis Assistans har förvärvat assistansföretaget ACA-assistans, som är verksamt i Göteborgsområdet i 13 år och har kontor i Mölnlycke. ACA Assistans blir därmed ett helägt dotterbolag till Kompis Assistans EF fr o m 1 mars 2016.

ACA-assistans kommer till en början att bedriva sin verksamhet som tidigare men med Kompis som ägare, för att i ett senare skede succesivt låta sin verksamhet gå över till Kompis regi, där vi ser fördelar med att verka i samma system.

Några fördelar vi på Kompis ser med förvärvet är:

* möjlighet att utveckla västkustområdet och ta emot fler kunder från den regionen
* synergieffekter för smålandsområdet Jönköping/Värnamo
* skalfördelar, vi blir fler att fördela fasta kostnader på
* ACA är ett företag som delar våra värderingar
* möjlighet att samordna utbildningar och därmed få lägre kostnader
* möjlighet att lära av varandra, kultur – värderingar – erfarenheter
* vi får en större kompetens inom LSS, juridik och överklaganden

ACA-assistans startades för 13 år sedan av den familj som än idag står bakom företaget. Liksom Kompis har företaget växt fram över tid då fler och fler kunder anslutit. ACA har valt att gå in i samarbete med Kompis för att de vill säkerställa att verksamheten drivs vidare med de värderingar de själva står för.

Vi välkomnar ACA-assistans till oss och ser fram emot ett ömsesidigt givande samarbete.