• Vi gör det möjligt att leva som andra

Cecilia Schrewelius

Cecilia Schrewelius

Kund- och personalansvarig

Jag har arbetat i många år inom omsorg och personlig assistans. Att min son också har assistans gör att jag fått uppleva bägge sidor av assistansen. Dels genom att som anhörig leva med assistans i mitt hem och dels att själv arbeta som assistent i en annan persons hem. Jag började som arbetsledare inom Kompis Assistans, är nu kund- och personalansvarig och bidrar också med specialistkompetens inom LSS-området för hela Kompis.

Kontakta mig