• Vi gör det möjligt att leva som andra

Ledningsgrupp

Mitt uppdrag är att leda Kompis framåt i vår strävan att bli det tryggaste valet. Att jobba i en idéburen verksamhet stämmer helt överens med mina egna värderingar. Min yngsta son har personlig assistans dygnet runt. Jag verkar inom området assistans sedan mer än femton år och är VD i Kompis sedan 2007. Är sedan flera år engagerad i att värna assistansen genom olika branschorganisationer. Mycket av min tid ägnas åt att utveckla Kompis till att leva upp till vår vision, det tryggaste valet nu och i framtiden.

Kontakta mig


Ann-Louise Magnusson

Verksamhetsledare

Jag har jobbat många år inom omsorgen om funktionsnedsatta i Sundsvalls Kommun och följt utvecklingen från vårdhem, gruppbostad till personlig assistans. Jag är ordförande för RBU i Sundsvall Timrå. Har själv en son med grava funktionsnedsättningar och assistans dygnet runt och vet hur det är att leva med assistans i det egna hemmet men också hur det är att själv vara assistent i någon annans hem och möter assistansberättigade och anhöriga utifrån det. Under många år var jag arbetsledare för min egen sons och för ett flertal andra assistentteam i Sundsvallsområdet. Sedan några år verksamhetsledare med övergripande ansvar för arbetsplatserna i norra och mellersta Sverige.

Kontakta mig


Anna-Lena Hagström

HR-ansvarig

Som HR-ansvarig är mitt uppdrag att skapa förutsättningar och stöd för att driva och utveckla Kompis Assistans.
Jag har tidigare erfarenhet inom HR-området från olika typer av roller och verksamheter, både inom den privata och statliga sidan.

Kontakta mig


Cecilia Schrewelius

Verksamhetsledare, Region Syd

Jag har arbetat i många år inom omsorg och personlig assistans. Att min son också har assistans gör att jag fått uppleva bägge sidor av assistansen. Dels genom att som anhörig leva med assistans i mitt hem och dels att själv arbeta som assistent i en annan persons hem. Jag började som arbetsledare inom Kompis Assistans och är nu verksamhetsledare med övergripande ansvar för våra arbetsplatser.

Kontakta mig


Birgitta Hansson

Ekonomichef

Som ekonomichef på Kompis ansvarar jag för våra ekonomisystem, redovisning, budget, uppföljning och årsbokslut och är också ett stöd till Kompis ledningsfunktioner. Jag har alltid jobbat med ekonomi och har många års erfarenhet från både den privata och offentlig sidan.

Kontakta mig