• Vi gör det möjligt att leva som andra

Teamutbildning Epilepsi och MS

Onsdag 20:e mars kl 10:00 till 16:00
2019 års temautbildning består av en dag uppdelad i två delar för epilepsi respektive MS, multipel skleros. Vi ser helst att du går hela utbildningen men du kan också välja bara den del som angår dig mest.
Anmälan görs genom din arbetsledare/KPA senast 15 februari.