• Vi gör det möjligt att leva som andra

Assistentträff 2018

En god arbetsmiljö är en förutsättning för en bra verksamhet. Arbetsmiljöreglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö har gjort de traditionella verktygen för arbetsplatsens formella samtal, som medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar, särskilt viktiga. Kan man använda dem på ett bra sätt så finns det stor potential att utveckla både organisation och arbetsmiljö.

Under hösten 2018 fick alla chefer inom Kompis gå en utbildning i arbetsmiljöfrågor.

Vid assistentträff 2018, låg sedan fokus på arbetsmiljöfrågor. Våra personliga assistenter fick en genomgång av den nya AFS:en om organisatorisk och social arbetsmiljö.